Vatican-Trung Quốc

Cờ Trung Quốc, Đài Loan và Vatican. Hình ảnh qua Shutterstock
Phân tích: Vatican và Trung Quốc - Phần III, Đài Loan

[caption id="attachment_43333" align="aligncenter" width="760"] Quốc kỳ Trung Quốc, Đài Loan và Vatican (Ảnh: Shutterstock)[/caption] Phần 3 của loạt bài gồm ba phần xem xét tình hình của Giáo hội tại Trung Quốc. Phần 1 xem xét Giáo ...

Quốc kỳ Hồng Kông và Vatican (Ảnh: Shutterstock)
Phân tích: Vatican và Trung Quốc - Phần II, Hồng Kông

[caption id="attachment_43314" align="aligncenter" width="740"] Quốc kỳ Hồng Kông và Vatican (Ảnh: Shutterstock)[/caption] Phần 2 của loạt bài ba phần xem xét tình hình của Giáo hội tại Trung Quốc. Khi Vatican và Trung Quốc đàm phán gia ...

Tin tức mới

Facebook

Youtube