Oscar Romero

SALVADORAN ARCHBISHOP OSCAR ROMERO
Cám dỗ Morantes

Xã hội ngày càng tha hóa, bạo lực diễn ra khắp nơi. Số người dấn thân càng lúc càng nhiều. Nhiệt tình người dấn thân càng lúc càng dâng cao theo tình trạng tha hóa ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới