hiệp nhất

Tuan le hiep nhat 7
Xin cho họ nên một (Ga 17,20-26)

  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẩn thiết xin Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất, nên một trong tình yêu. Hiệp nhất thì hoàn toàn khác biệt với sự đồng bộ. ...

20160510-Tin-LoanTruyenNhungKyCong_Anh
Phép rửa mời gọi chúng ta phải tôn trọng người di cư

Tại Brazil, cũng như ở nhiều nước châu Mỹ Latinh khác, tuần lễ trước Lễ Ngũ Tuần được dành riêng để cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. “Được tuyển chọn để loan truyền những ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới