công ích

Hoang Binh - Nguyen Nam Phong - Formosa
Đau lòng công lý - Formosa

"Giáo Hội có thể tán đồng nhiều hình thức chính trị, nếu phẩm giá và quyền lợi của mỗi người dân cũng như công ích được tôn trọng và bảo vệ. Giáo Hội ủng hộ một trật tự xã hội tự do dân chủ tới chừng mực ...

archbishop-ivan-jurkovi
Từ toàn cầu hóa đến sự giàu có được chia sẻ

“Diễn giải tuyên bố bằng hành động và những cam kết trong thành quả”. Đó là hướng vận hành của thương mại toàn cầu để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự ...

4 nguyên tắc căn bản xây dựng xã hội
Chúng ta thực hành nguyên tắc Liên đới như thế nào?

 Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo là tài liệu giáo hội Công giáo phổ biến trên toàn cầu, do đó tài liệu cũng được phổ biến và học hỏi tại ...

10052016 công ích
Kitô hữu phải thúc đẩy chính quyền hành động vì công ích

Chính quyền phải phục vụ công ích; và chúng ta có quyền và nhiệm vụ phải lên tiếng với chính quyền vì công ích. Nếu cần, phải thay đổi chính quyền. Vì chính quyền được ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới