Ta đóng góp gì cho Chúa? (Ga 6, 1 - 5)

hoabanhranhieuKhi chú giải bài Tin mừng nói về việc Chúa hóa bánh ra nhiều hôm nay, Đức Bênêđíctô XVI bảo rằng: Dấu lạ hóa bánh ra nhiều này không được thực hiện từ cái không có, nhưng là từ những gì bạn có, dù bé nhỏ, mang đặt trong bàn tay của Chúa….

Chúa cho chúng ta hiểu rằng nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho dấu lạ được tiếp diễn hôm nay, bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành quà tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta.

Qua dấu chỉ hóa bánh vật chất ra nhiều hôm nay, Chúa còn muốn cho chúng ta thấy một chuyện lớn lao Ngài làm cho chúng ta, ấy là sự chết và sự phục sinh của Ngài đưa đến quà tặng lớn lao là sự sống đời đời cho ta.

Chúng ta đã đóng góp gì để được no thỏa sự sống ấy và để sự sống ấy lan tỏa giữa thế gian này? Cần lắm một chút lòng tin, một chút mở lòng của chúng ta với Chúa và với anh chị em của mình trong cuộc sống hiện tại.

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube