Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên

Niềm hy vọng mà chúng ta được mời gọi!

ssss

Trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta được mời gọi hãy mừng vui trong chiến thắng của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và sự chết cũng như trong cuộc sống khải hoàn mà Ngài đã đảm bảo cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta sẽ có một đời sống mới đó chính là cuộc sống trong Đức Kitô.

Ba khía cạnh của đời sống mới được miêu tả trong Bài đọc 2 của ngày Lễ:  Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Nguời kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. (Ep 1:18-19)

Là những Kitô hữu, niềm hy vọng của chúng ta được bảo đảm nhờ vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi vĩnh viễn nên chúng ta có thể sống trong tự do và bình an, cho dù chúng ta có phải đương đầu với bất cứ điều gì. Chúng ta đã được giao hoà với Thiên Chúa. Chúng ta không còn là người xa lạ. Mỗi ngày, chúng ta có thể sống trong tự tin khi biết chắc rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, tăng sức và nâng đỡ chúng ta.

Niềm hy vọng của chúng ta cũng được tìm thấy trong những kho tàng Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta – không có gì hơn là được ở cùng Cha chúng ta luôn mãi, được biết Người tỏ tường trong vinh quang và sự tuyệt mỹ của Người. Chúa Giêsu lên Trời, Ngài đã mở ra một cánh cửa cho chúng ta. Mặc dù chúng ta là người tội lỗi, chúng ta được tha thứ và đươc cứu chuộc. Nay chúng ta được đầy tràn tình yêu và được là con Thiên Chúa, và chúng ta sẽ sống với Người mãi mãi.

Khi chúng ta sống mỗi ngày trong niềm hy vọng về kho tàng vĩnh cửu, chúng ta có thể cảm nếm được các ơn lành ngay từ bây giờ ở đời này. Đó chính là một phần của “quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu.” Trước khi Chúa Giêsu về cùng Cha Ngài, Chúa đã hứa với các môn đệ Ngài rằng bất cứ ai tin vào Ngài, họ sẽ trừ được quỷ, chữa người đau ốm, sẽ làm được các phép lạ nhân danh Chúa Giêsu (Mc 16,17-18). Làm thế nào? Đó chính là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự bên trong chúng ta. Cùng một Thần Khí đã làm Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong tim chúng ta, mời gọi chúng ta sinh hoa kết quả trong Ngài và thúc đấy chúng ta sống mầu nhiệm Phục sinh Khải khoàn. Không có thử thách nào là quá sức đối với một người con Chúa.

Khi các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu được đưa lên Trời, có thể họ sẽ bị cám dỗ bởi cảm giác như bị bỏ rơi, và có thể họ hoảng hốt khi nhìn thấy Chúa Phục Sinh rời bỏ thế gian, rời bỏ họ. Giờ đây, hãy nghĩ đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn cảm thấy như Chúa đã bỏ rơi bạn. Lời hứa của Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần – anh em sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần… và anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em; bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. (Cv 1, 5,8) sẽ có ý nghĩa đối với bạn, sẽ giúp bạn được an ủi vỗ về trong những lúc như thế.

Ngày hôm nay hãy thực hành niềm hy vọng của bạn bằng cách nhớ đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu và ơn cứu độ Ngài đã chiến thắng trên cây thập giá. Xin Chúa tuôn đổ đầy tràn Thần Khí của Người để Người có thể biểu lộ sức mạnh Thần Khí trong cuộc sống của bạn. Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn biết đặt niềm hy vọng, tin tưởng vững chắc vào những điều chắc chắn này.

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Nguồn: wau.org – Reflections on the Ascension

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube