Sức mạnh của lòng tin

“Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

Thứ Hai tuần thứ 32 Thường Niên: Lc 17, 1-6.

Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con

Tác giả Luca không nói rõ cho chúng ta biết điều gì đã khiến các Tông Đồ phải xin Chúa gia tăng lòng tin cho họ. Hình như họ đang phải đối diện với một nhiệm vụ gì khó khăn và quan trọng lắm, đòi hỏi họ phải hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa chứ không cậy dựa vào sức riêng mình.

9489455Trong thực tế, trực tiếp ngay trước lời xin này này là lời của Chúa Giêsu yêu cầu các đồ đệ của Ngài phải tha thứ không giới hạn cho anh em mình (Lc 17,3-4). Quả thực, nhiệm vụ tha thứ này là vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tình yêu, lòng bao dung và lòng tin mạnh mẽ. Các Tông Đồ ý thức về tính cách khó khăn, quan trọng và nghiêm túc của việc thực hiện yêu sách đó của Chúa Giêsu. Các ông ý thức về sự yếu đuối và thiếu lòng tin của mình.

Trong hoàn cảnh đó, thay vì thoái lui trước những yêu sách của Chúa Giêsu, các ông cầu xin Đức Chúa ban thêm lòng tin cho họ. Và quả thực, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể sống đúng Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Như thế, các Tông Đồ trong bài Tin Mừng hôm nay đã nêu cho chúng ta một gương mẫu rất tốt lành. Hơn một lần chúng ta cảm thấy những nhiệm vụ mà chúng ta phải đảm nhiệm (trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Hội Thánh và trong xã hội), những yêu sách của đời sống Kitô hữu, những đòi hỏi của Tin Mừng… là những điều vượt quá sức chúng ta. Hơn ai hết, chúng ta biết mình yếu đuối và giới hạn. Gương của các Tông Đồ trong bài Tin Mừng mời gọi chúng ta đừng buông xuôi hay thoái lui. Hãy chạy đến với Đức Chúa và khiêm hạ xin Ngài ban thêm lòng tin cho chúng ta. Đó là thái độ đúng đắn nhất.

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải

Đáp lại lời xin của các Tông Đồ, Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c.6). Cây dâu được nói đến ở đây là một loại cây lớn (có thể sống đến 600 năm) và có một bộ rễ cắm rất sâu dưới đất, nên không dễ gì bật rễ lên mà xuống mọc dưới biển được. Nói cách khác, sự đối nghịch quá lớn giữa hình ảnh một hạt cải rất nhỏ bé và hình ảnh cây dâu bật rễ mà xuống mọc dưới biển, cho thấy rất rõ tính cách vĩ đại của hiệu quả mà lòng tin có thể đem lại.

Điều Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây không phải là sự cần thiết phải có một lòng tin mạnh đủ để có thể làm được những sự lạ cả thể mà mọi người có thể thấy được. Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng lòng tin có thể giúp các đồ đệ thực hiện được những điều tưởng như không thể, hay nói cách khác, Ngài muốn các Tông đồ hiểu rằng không có gì là bất khả đối với lòng tin. Chúa Giêsu không muốn đòi hỏi các đồ đệ của ngài phải làm được những điều phi thường, nhưng Ngài muốn họ biết rằng một lòng tin cho dù vô cùng nhỏ bé, dẫu chỉ như hạt cải, miễn là lòng tin đích thực, sẽ luôn luôn có thể làm nên những điều tưởng như là không thể xảy ra.

Vậy, điều quan trọng không phải là độ lớn của lòng tin (điều mà các Tông Đồ đang bận tâm khi xin Chúa tăng thêm lòng tin cho họ) mà là phẩm chất chân thực của lòng tin đó. Lòng tin chân thật sẽ cho phép người ta hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa và để cho quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi mình.

Sức mạnh và tính hữu hiệu của đời sống các Tông Đồ là thực tại đến từ chính Thiên Chúa và quyền năng của Người.

Đức tin có sức mạnh vô cùng to lớn và có thể giúp chúng ta thực hiện được những điều vốn bình thường là không thể xảy ra. Tại sao? Thưa: bởi lẽ khi tin, chúng ta đặt tất cả sức mạnh của mình nơi Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa và vào sức mạnh, quyền năng… của Người.

Vậy vấn đề không phải là lòng tin lớn đến đâu, mà là sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa được thực thi nơi người có lòng tin. Mà với Thiên Chúa thì không điều gì là bất khả.

Điều quan trọng là sự chân thực và thuần khiết của lòng tin. Miễn đó là lòng tin đích thực, thì cho dù chỉ lớn bằng hạt cải nhỏ bé, lòng tin đó vẫn có thể làm nên được những điều kỳ diệu, hay nói cho chính xác hơn, Thiên Chúa vẫn có thể thực hiện những kỳ công lớn lao không ngờ được nơi những con người có lòng tin chân thực đó.

Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube