Sự thật về việc các Sơ dòng Thánh Phaolo "bàn giao" nhà cho nhà nước

Thứ Năm, 10-05-2018 | 11:29:02

Từ Văn Khố của Dòng Thánh Phaolô tại Roma còn giữ bản gốc Sổ đi lĩnh tiền thuê nhà do Công Ty Nhà Hà Nội trả quý soeurs Dòng Thánh Phaolô. Cuốn sổ đứng tên hai soeurs Lê Thị Đông và Nguyễn Thị Đào năm 1982 và ngày lĩnh tiền cho thuê nhà đến tháng 02 năm 1994“. Như hình chụp dưới đây.

Vậy các Sơ đã giao cho nhà nước bằng cách nào?

Mà UBND Tp. Hà Nội cho rằng: “ngày 24/11/1961 tại Biên bản hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lý Nhà nước, bà Lê Thị Đông (Tu viện trưởng thay mặt Hội dòng thánh Phaolo) đã giao qua Nhà nước quản lý ngôi nhà số 5 Quang Trung”.

32130748_1278868195580130_4922376569571246080_n

32169086_1278868202246796_7938059075881795584_n

Xin đọc đầy đủ thông tin tại đây facebook Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Tìm kiếm

Tin mới