Sự suy giảm dân số Kitô giáo tại Lebanon đang ngưng lại

Thứ Sáu, 18-01-2019 | 18:15:44

Các báo cáo cho thấy dân số Kitô giáo vẫn ổn định trong hai năm qua và dự kiến sẽ tăng từ 38% lên 40% trong 19 năm tới, đạt 41% trong 34 năm tới. Dữ liệu được dựa trên những con số mà theo đó dân số Lebanon đã đạt tới 3 triệu 334.691 người trong năm 2011, với 38,22% Kitô giáo và 61,62% Hồi giáo. Dự kiến vào năm 2030, dân số Lebanon sẽ có thể vượt quá 4 triệu 486 nghìn người, với 40,18% Kitô hữu và 59,71% Hồi giáo. Vào năm 2045, người ta ước tính rằng dân số Lebanon có thể vượt quá 5 triệu 386 người, 41,12% Kitô hữu và 58,87% người Hồi giáo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Các nghiên cứu khoa học quốc tế được công nhận về những thay đổi nhân khẩu học ở Lebanon cho thấy sự suy giảm của Kitô giáo sẽ dừng lại trong những thập kỷ tới. Những dự báo khoa học này đã được hoan nghênh với một sự nhẹ nhõm trong Giáo hội tại Lebanon, Fides News Agency đưa tin vào ngày 11 tháng 1 năm 2019.

Số liệu thống kê về quy mô nhân khẩu học của các Kitô hữu ở Lebanon có trong niên giám Nhân khẩu học tôn giáo quốc tế năm 2018, đến nỗi Bộ trưởng Chính phủ lâm thời, ông Nihad al-Mashnuq – Lebanon Debate đưa tin – muốn mang món quà là tập sách đến Đức Thượng Phụ Maronite Bechara Boutros Rai, nhân dịp lễ Giáng sinh.

Cuộc điều tra dân số chính thức gần đây nhất được thực hiện tại Lebanon là vào năm 1932. Vào thời điểm đó, có 875.252 cư dân ở Vùng đất Cedars và 53% trong số họ là Kitô hữu. Tất cả các số liệu thống kê tiếp theo về thành phần dân số Lebanon theo quan điểm tôn giáo đều dựa trên các nghiên cứu và báo cáo được coi là không chính thức, thậm chí ngay cả khi chúng được rút ra trên cơ sở nghiên cứu với độ tin cậy khoa học cao.

Hàng năm, Niên giám Thống kê Tôn giáo Quốc tế cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu về thành phần dân số của các quốc gia theo quan điểm của các liên kết tôn giáo khác nhau của các cư dân, trong một số trường hợp cũng những đóng góp và những số liệu thống kê với những dự báo về những thay đổi có thể thấy trước trong tương lai tỷ lệ phần trăm giữa các thành phần tôn giáo khác nhau ở các quốc gia riêng lẻ.

Niên giám năm 2018, liên quan đến Lebanon, có tính đến những thay đổi về tỷ lệ phần trăm của các thành phần tôn giáo Lebanon khác nhau dựa trên cơ sở của dòng người di cư hoặc nhập cư và dựa trên sự thay đổi tỷ lệ sinh trong từng cộng đồng tín ngưỡng khác nhau.

Liên quan đến Lebanon, các số liệu được báo cáo trong niên giám năm 2018 cho thấy Quốc gia này đã được đánh dấu bằng các quá trình di cư mạnh mẽ của người dân Lebanon trong vòng 35 năm qua, cả vì lý do kinh tế và các cuộc xung đột nội bộ và khu vực có liên quan đến quốc gia Lebanon. Trong giai đoạn từ năm 1975-2011, những người bỏ xử khỏi Lebanon là hơn 1 triệu 567 nghìn, và trong số này, 46,6% là các Kitô hữu và 53,4% là người Hồi giáo.

Theo dữ liệu được cung cấp, giữa những năm 1971 và 2004, tỷ lệ sinh cũng giảm trong dân số những người Hồi giáo. Hơn nữa, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Lebanon vào năm 1975 và cho đến giữa những năm 1980, tỷ lệ di cư của các Kitô hữu cao hơn nhiều, nhưng xu hướng này đã dừng lại giữa những năm 1984 và 2011. Kết quả là, sự phân hóa của những người nhập cư dựa trên cơ sở tôn giáo, từ năm 1975 đến 2011, được tìm thấy là 46% Kitô giáo và 54% Hồi giáo. Dựa trên những phát hiện này, hiện tại, các Kitô hữu – Maronites và các giáo phái khác – đại diện cho 38% những người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội ở Lebanon. Nhưng theo các học giả về xu hướng nhân khẩu học, điều này sẽ dừng lại và thậm chí sẽ có một sự đảo ngược nhẹ. Các báo cáo cho thấy dân số Kitô giáo vẫn ổn định trong hai năm qua và dự kiến sẽ tăng từ 38% lên 40% trong 19 năm tới, đạt 41% trong 34 năm tới. Dữ liệu được dựa trên những con số mà theo đó dân số Lebanon đã đạt tới 3 triệu 334.691 người trong năm 2011, với 38,22% Kitô giáo và 61,62% Hồi giáo. Dự kiến vào năm 2030, dân số Lebanon sẽ có thể vượt quá 4 triệu 486 nghìn người, với 40,18% Kitô hữu và 59,71% Hồi giáo. Vào năm 2045, người ta ước tính rằng dân số Lebanon có thể vượt quá 5 triệu 386 người, 41,12% Kitô hữu và 58,87% người Hồi giáo.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Tìm kiếm

Tin mới