Sứ mạng của các Tu sĩ DCCT được giải thích thông qua lời nói và hành động cụ thể

collage-02

Tại thời điểm này, chúng ta đang nghe rất nhiều về việc đại dịch đang thay đổi cuộc sống cá nhân của chúng ta và đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta như thế nào. Mặc dù điều này là hoàn toàn chính xác, thế nhưng, điều đáng ghi nhớ đó là có những thực thể kiên cường trước sự hủy diệt do coronavirus gây ra. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa có thể được trải nghiệm và trở nên hữu hình qua những cử chỉ bác ái. Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi chúng ta tham gia sứ mạng cứu chuộc của Ngài, bất kể điều gì có thể là những khó khăn và mối bận tâm của chúng ta. Ngài là Đấng Phục sinh hiện diện cùng với chúng ta trong thế giới con người của chúng ta.

for-world-P-Eseverri-300x176Chúng tôi muốn kêu gọi sự chú ý của tất cả anh chị em đối với hai sáng kiến được triển khai trên Internet. Sáng kiến đầu tiên, được gọi là “For World” (Vì Thế giới) – nhằm mục đích trình bày sứ mạng của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong thế giới ngày nay, để cho thấy nguồn gốc lịch sử của Hội Dòng của chúng ta và đưa ra những cách thức làm chứng cho Đấng Cứu Thế trong thời đại ngày hôm nay.

https://forworld.redemptor.pl/en/

blog-screen-300x206Sáng kiến thứ hai đã được đưa ra cách đây chỉ vài tuần lễ  trước để đối phó với đại dịch hiện nay. Đó là một trang blog có tên là “Đối diện với đại dịch COVID-19 với tinh thần liên đới và hy vọng. Những đóng góp của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới”. Thông qua các báo cáo ngắn gọn và các mục từ các lĩnh vực liên quan đến đức tin, linh đạo và tâm lý học, chúng tôi trình bày các tình huống và những vấn đề liên quan trong thời gian xảy ra đại dịch này. Chúng tôi cũng chia sẻ những kinh nghiệm và những lời chứng thực về những điều tốt đẹp, có thể được nhìn thấy và nghe thấy ngay cả trong những thời điểm thử thách nhất, trở thành một mùa xuân hy vọng và cảm hứng cho nhiều người khác.

https://www.cssr.news/blog/1

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube