CSsR Vn: Rip - Cáo Phó và Tiểu sử Cha Phaolô Đinh Khắc Tiệu, C.Ss.R.

Thứ Tư, 21-11-2018 | 08:42:32

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25)

Screen Shot 2018-11-21 at 8.38.36 AM

20181121 Tieu-su-cha-Dinh-Khac-Tieu

 

Tìm kiếm

Tin mới