Recuperatio et Sanatio

jesus-1603691_1280-696x522

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Cebu đã ban hành một tài liệu có nhan đề “Recuperatio Et Sanatio” được lưu hành giữa các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế địa phương như một phản ứng mục vụ đối với tình hình hiện nay. Tài liệu này được thực hiện chủ yếu thông qua những nỗ lực của APOSEC (Ban thư ký Hoạt động Tông đồ), với dữ liệu từ các cộng đoàn và các Tu sĩ. Các tác giả trình bày trong phần Lời nói đầu như sau:

Tài liệu này đã được chuẩn bị để đối phó với đại dịch COVID-19 trong nỗ lực nhằm có được một cái nhìn về cách thức chúng ta đang đối phó về phương diện Mục vụ.

Hiện tại, chúng ta thực sự đang ở trong một tình huống bất thường, với các hoạt động mục vụ thông thường của chúng ta hiện đang hết sức hạn chế, và thậm chí bị đình chỉ.

Tài liệu này cố gắng làm nổi bật các thực tiễn và sáng kiến hiện tại của các cộng đoàn khác nhau. Với tài liệu này, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau trong việc phản ứng một cách sáng tạo với tình hình hiện tại.

Giờ đây, chúng ta có thể có một số hạn chế trong sứ vụ của mình nhưng chớ gì điều này không ngăn chúng ta tiếp cận một cách hiệu quả với những người khác. Chớ gì chúng ta thực sự không chịu khuất phục trước sự cám dỗ chỉ chờ đợi mọi thứ lắng xuống cũng như chờ đợi mọi thứ trở lại bình thường. Trong khi chúng ta thực sự đang trong một cuộc khủng hoảng, đây cũng chính là một cơ hội.

Các hướng dẫn và đề xuất ở đây không bao trùm tất cả mọi khía cạnh, và tài liệu này được thực hiện tôn trọng bối cảnh, năng lực và các nguồn lực của cộng đồng địa phương. Cuối cùng, cộng đồng địa phương chính là người quyết định việc thực hiện cụ thể như là những phản ứng mục vụ.

Có thể có những sự khác biệt trong việc triển khai của chúng ta nhưng có thể các giá trị và ưu tiên giữa chúng tôi là phổ biến – chủ yếu để đóng góp cho các nỗ lực phục hồi và chữa lành.

Chớ gì tài liệu này trở nên thiết yếu cho mỗi cộng đồng (có thể trong các cuộc họp hay các buổi chia sẻ của các bạn), khi chúng tôi tiếp tục đánh giá các kế hoạch mục vụ của chúng tôi trong những tuần lễ tới, hoặc thậm chí vài tháng tới.

Chớ gì chúng ta có thể tăng cường tinh thần liên đới với hoàn cảnh hiện tại của Dân Thiên Chúa.

Recuperatio-et-Sanatio – Bản tiếng Anh. Tải về tại đây.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube