Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Michalovce kỉ niệm 75 năm ngày thành lập

Thứ 3 ngày 23 tháng 3 năm 2021, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế theo nghi lễ Hi Lạp thuộc Phụ tỉnh Michalovce đã kỉ niệm 75 năm ngày thành lập phụ tỉnh. Phụ tỉnh Michalovce chính thức thành lập tại Michalovce ngày 23 tháng 3 năm 1946. Cha giám phụ tỉnh tiên khởi là linh mục Dominik Methodius Trčka C.Ss.R.

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế theo cả hai nghi lễ đã đến Slovakia 100 năm trước đây và khánh thành tu viện đầu tiên tại Stropkov mùa thu năm 1921. Họ bắt đầu thực hiện các tuần đại phúc khắp đất nước Slovakia. Họ cũng dấn thân cho các hoạt động linh thao, thành lập các đoàn hội, phổ biến lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, xuất bản tạp chí “Nhà thừa sai” và các ấn phẩm khác. Năm 1931, công việc xây dựng tu viện Dòng Chúa Cứu Thế theo nghi lễ Hi Lạp tại Michalovce đầu tiên đã được hoàn thành, và tu viện này sau này sẽ trở thành nhà Mẹ của phụ tỉnh mới.
Trước khi thành lập, phụ tỉnh Michalovce là một phần của tỉnh dòng Prague và đã xây dựng được 3 tu viện tại Michalovce, Srtopkov và Sabinov. Khi ấy, có 14 linh mục, 11 thầy trợ sĩ và 3 thầy đang học thần học, cùng rất nhiều thầy dự tập.
Hiện tại Phụ tỉnh Michalovce thuộc về tỉnh Bratislava-Prague, có 29 thành viên, bao gồm 1 thầy trợ sĩ, 1 phó tế vĩnh viễn và 26 linh mục. Cơ sở hoạt động có 3 tu viện tại Slovakia (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) và hai tu viện tại ukraine –Korolevo và Uzhhorod. Hoạt động thừa sai chính yếu là giảng đại phúc, mục vụ trường học, mục vụ giáo xứ, và chăm sóc Tiểu Vương cung thánh đường tại Michalovce.


Cha bề trên tiên khởi, linh mục Methodius Dominic Trčka, đã tử đạo ngày 23 tháng 3 năm 1959, và được tôn phong bậc chân phúc bởi Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II ngày 4 tháng 11 năm 2001. Từ các tu sĩ trong phụ tỉnh, có 3 người đã được chọn làm giám mục: Michal Rusnák, Milan Chautur và Marián Andrej Pacák. Phụ tỉnh có một nhà xuất bản mang tên “nhà thừa sai” và xuât bản tạp chí hàng tháng “nhà thừa sai.”
Năm nay cũng đánh dấu những cột mốc quan trọng khác như: 20 năm ngày cha Methodius Trčka được nâng lên hàng chân phúc, 30 năm tái truyền giáo tại Transcarpathia, 25 năm thành lập tu viện đầu tiên ở Transcarpathia và Korolevo, 90 năm ngày thành lập tu viện đầu tiên ở Michalovce, 110 năm ngày sinh của tôi tớ Chúa, Linh mục Jan Ivan Mastiliak, và đặc biệt, 100 năm hiện diện liên tục của Dòng Chúa Cứu Thế tại Slovakia và thành lập tu viện đầu tiên ở Stropkov.

Linh mục Metod Marcel Lukačik C.Ss.R.
Giám phụ tỉnh.
Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube