Phản ứng của Hêrôđê khi gặp Đức Giêsu

Hêrôđê bực tức, thất vọng; rồi khinh bỉ và chế diễu Đức Giêsu khi Ngài không thoã mãn khao khát của ông – được thấy Ngài làm phép lạ.

Nhiều lúc chúng ta cũng hành xử như Hêrôđê. Chúng ta chỉ mong Đức Giêsu thực hiện những phép lạ chứ không hề quan tâm đến chuyện Ngài là ai, cũng chẳng hề quan tâm đến giáo huấn của Ngài. Và khi không được hưởng những sự lạ cả thể, chúng ta từ khước và thậm chí xúc phạm Ngài. Đức Giêsu vẫn đang chịu khổ nạn, ngay hôm nay.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube