Phải thúc đẩy một nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo

Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng: chúng ta phải thúc đẩy một nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo chứ không phải nền kinh tế duy trợ giúp. Đó cũng là giáo huấn xã hội của Giáo hội về kinh tế, đã được các Đức Giáo hoàng kiên trì giảng dạy.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube