Phải cho thấy cái mới trong đời người tin (Ga 6,52-59)

Truyền thống Do thái giáo dạy cho người ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng cao cả, quyền năng, vô thủy vô chung, phép tắc vô cùng và cả vô hình nữa. Saolô trung thành với niềm tin truyền thống của cha ông, nên đã nhiệt thành bắt bớ các Kitô hữu. Ông cho rằng các Kitô hữu mê muội khi tin nhận một Đức Giêsu Nazaret nào đó là Thiên Chúa; không những thế Đấng ấy còn chịu đóng đinh nữa! Trong tâm tưởng của Saolô: Thiên Chúa không thể mang hình hài con người được, không những thế, Ngài không thể chịu nhục hình thập giá được vì Ngài quyền năng, cao cả và vô hình!

Thanh TheNhưng Saolô đã lầm! Chúa đã hiện ra với ông trên đường Damas và cho ông biết chính Ngài là thế! Vì lòng thương xót nhân loại tội lỗi mà Thiên Chúa đã làm người và gánh lấy tội lỗi con người. Không những vậy, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa còn làm một chuyện quan trọng là lấy chính mình và máu Ngài làm của ăn thần thiêng nuôi dưỡng con người và dẫn đưa con người vượt qua cõi chết mà vào cõi sống muôn đời.

Khi biết sự thật về một Thiên Chúa đầy lòng xót thương như thế, Saolô đã hoán cải và ông được mang tên mới là Phaolô, một tông đồ nhiệt thành loan báo mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa nơi biến cố Đức Giêsu chết và phục sinh.

Bạn và tôi đã được đón nhận đức tin và được dìm vào sự sống của Chúa Phục Sinh. Nhưng chúng ta đã sống và làm chứng về Ngài như thánh Phaolô hay chưa?

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube