Ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? (Tv 121)

Trong Thánh Vịnh 121, người khách hành hương ngước mắt nhìn lên những đỉnh núi và tự hỏi: “Ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?”

Ngày nay, câu hỏi đó vẫn đánh động mỗi người chúng ta, khi chúng ta nhìn lên các đỉnh núi của sự thành đạt, đỉnh núi của quyền lực…, và rồi cũng như vị khách hành hương xưa kia, chúng ta sẽ nhận ra rằng: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Ðấng dựng nên cả đất trời.”

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube