Những vấn đề đạo đức được đặt ra bởi việc cấy ghép nội tạng và bán nội tạng là gì?

Hội thánh đặc biệt đánh giá cao việc hiến tặng các bộ phận thân thể, thực hiện dưới một hình thức luân lý có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, để được phép về mặt luân lý, có những nguyên tắc cần phải được tuân thủ.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube