Những tầm nhìn mới của Đời sống Thánh Hiến: Hội Nghị quốc tế về Đời sống Thánh Hiến

Thứ Ba, 15-05-2018 | 05:59:38

(Rome, Italy) “Hiến Thánh” và “Đời sống Thánh hiến”: hai khái niệm có nhiều ý nghĩa là cơ sở của Hội Nghị Quốc tế về Đời sống Thánh Hiến được tổ chức tại Rome từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5 năm 2018. Trong số những người tham dự có sự hiện diện của Soeur Lourdes Perramon, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Chúa Cứu Thế, và Soeur Angela Corduente, thuộc Tỉnh Châu Âu. Ba ngày Hội nghị đã giúp các tham dự viên hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm này. Trong chương trình Hội Nghị cũng có một buổi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cuộc họp này có sự tham dự của các Dòng Tu và Tu Đoàn Tông Đồ, Tu hội đời, các Dòng Nữ v.v… Và đây là lần đầu tiên, ngay cả các hiệp hội và phong trào giáo hội, cho dù các thành viên không thuộc về Đời sống Thánh hiến cũng được mời tham dự.

convegno_roma_vita_consacrata00-696x392

Các hội thảo đã được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ của các khái niệm này, từ các khía cạnh khác nhau: từ quan điểm của Kinh Thánh với Nuria Calduch; về mặt thần học và đặc sủng với José Rey Garcia de Paredes; và về mặt pháp lý với Sebastiano Paciolla. Sau đây là một loạt các đóng góp được trích xuất từ một hội thảo trước khi Hội Nghị bổ sung vào.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Chính Chúa Thánh Thần tạo nên sự đa dạng

Trong những ngày này có một thời gian đặc biệt gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày 04 tháng 05. Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một số lời ngắn gọn nhưng rất quan trọng cho hiện tại, phù hợp với các lập luận được thảo luận tại Hội nghị. Thể hiện sự hài hước của mình, Đức Giáo Hoàng nói rằng “Chúa Thánh Thần là một tai họa vì Ngài không bao giờ mệt mỏi vì sáng tạo”. Và sự sáng tạo này thể hiện trên tất cả những hình thức mới của Đời sống Thánh hiến, với những đặc sủng khác nhau… “Thật thú vị vì Ngài là tác giả của sự đa dạng nhưng đồng thời là Đấng Sáng Tạo của sự hiệp nhất”.

Mặt khác, Đức Giáo Hoàng nói về ba cơ sở chính của đời sống thánh hiến: Cầu Nguyện, Nghèo Khó, và Kiên Nhẫn. Vấn đề đầu tiên, Cầu nguyện là “Quay trở lại với lời mời gọi ban đầu, khoảng khắc khi Ngài nhìn vào mắt bạn và nói với bạn, hãy đến, để lại tất cả mọi thứ và đến.” Nghèo khó, được hiểu bởi các hiến pháp của mỗi hội dòng, là yếu tố không thể bàn cãi: “Không nghèo, chúng ta không thể phân biệt được những gì đang xảy ra trên thế giới”. Cuối cùng, sự kiên nhẫn nên giống như Chúa Giêsu trong Vườn Ô-liu hoặc là “vác trên vai” như Thánh Phaolô. “Nó không chỉ là vấn đề kiên nhẫn trong đời sống cộng đoàn mà còn là sự đau khổ của thế giới, của các vấn nạn và sự kiên nhẫn khi đối mặt với những vấn đề chung của Đời sống Thánh hiến, chẳng hạn như sự khan hiếm của ơn gọi”. Một sự kiên nhẫn như Abraham đang chờ đợi một đứa trẻ: là hoa trái. “Nếu bạn cầu nguyện, kiên nhẫn và nghèo khó, chắc chắn rằng bạn sẽ sinh hoa kết quả. Và đây là điều tôi mong muốn cho đời sống tôn giáo: sinh hoa kết quả.”

Có thể tham khảo nguyên văn bài phát biểu bằng tiến Ý của Đức Thánh Cha tại:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/may/documents/papa-francesco_20180504_congregazione-vitaconsacrata.html

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

Tìm kiếm

Tin mới