Nghi thức Tẫn Liệm và Thánh Lễ cầu nguyện cho cha Giuse Tiến Lộc CSsR.

IMG_6906

Vào lúc 6g00 ngày 06/12/2022

Tại Cộng đoàn DCCT Sài Gòn, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Thầy Học viện và các em dự tu tề tựu bên thi hài cha Giuse. Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ sự nghi thức Tẫn liệm và chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse.

(Vài hình ảnh Tẩn liệm và Thánh Lễ)

IMG_6874

IMG_6878

IMG_6881

IMG_6885

IMG_6891

IMG_6899

IMG_6908

IMG_6911

IMG_6926

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube