Nhà nước hợp hiến

Thế nào là một nhà nước hợp hiến theo Giáo huấn xã hội Công Giáo? Câu trả lời sẽ có trong video này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube