Nhà nước có nghĩa vụ phát huy quyền lao động của người dân

Giáo Hội tuyên bố rằng: lao động là một quyền căn bản và là một điều tốt cho loài người, một điều vừa hữu ích vừa xứng đáng với con người, vì đó là một phương cách thích hợp cho con người bày tỏ và nâng cao phẩm giá của mình.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube