Nguyên tắc liên đới và nguyên tắc bổ trợ

Thứ Sáu, 22-09-2017 | 05:15:46

Nguyên tắc liên đới và nguyên tắc bổ trợ là hai trong số 4 nguyên tắc căn bản để tổ chức và xây dựng xã hội, theo Giáo huấn Xã hội Công giáo.

Tìm kiếm

Tin mới