Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 10h 00 Thứ Hai, 08/10/2018

Thứ Hai, 08-10-2018 | 09:40:02

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 10h 00 Thứ Hai, 08/10/2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn

181007-Tieu-Su-00o

Tìm kiếm

Tin mới