Nghi thức di quan Cha Micae từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR

Thứ Năm, 27-12-2018 | 00:02:15

Tối nay lúc 20g Cha Bề trên Cộng đoàn CSsR Sài gòn chủ sự nghi thức di quan Cha Micae Trương Văn Hành từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp để chuẩn bị cho thánh lễ An táng sẽ củ hành lúc 6g sáng ngày mai 27/12/2018 do Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn chủ tế…

Nguyện xin Chúa thương som đón linh hồn Cha Micae vào trong tình yêu của Người…

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (1)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (2)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (3)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (4)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (5)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (6)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (7)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (8)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (9)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (10)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (11)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (12)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (13)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (14)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (15)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (16)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (17)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (18)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (19)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (20)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (21)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (22)

26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (23) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (24) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (25) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (26) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (27) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (28) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (29) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (30) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (31) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (32) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (33) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (34) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (35) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (36) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (37) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (38) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (39) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (40) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (41) 26-12-2018 Di Quan Cha Micae Hanh (42)

Tìm kiếm

Tin mới