Ngày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” - Hành Hương Minh Niên III_Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Năm, 07-02-2019 | 15:25:40

“Phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa.” (Mt 25,29)

16g 30 ngày Mồng Ba Tết:“THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM”Hành Hương Minh Niên III _Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 07/02/2019

Chủ tế và giảng lễ:Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tin mới