Mừng lễ Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19/03/2018

Thứ Hai, 19-03-2018 | 12:38:17

Mừng lễ  Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria: Bổn Mạng DCCT Sài Gòn, Bổn Mạng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19/03/2018

19-03-2018-Thanh-giuse-(1)

19-03-2018-Thanh-giuse-(2)

19-03-2018-Thanh-giuse-(3)

19-03-2018-Thanh-giuse-(4)

19-03-2018-Thanh-giuse-(5)

19-03-2018-Thanh-giuse-(6)

19-03-2018-Thanh-giuse-(7)

19-03-2018-Thanh-giuse-(8)

19-03-2018-Thanh-giuse-(9)

19-03-2018-Thanh-giuse-(10)

19-03-2018-Thanh-giuse-(11)

19-03-2018-Thanh-giuse-(12)

19-03-2018-Thanh-giuse-(13)

19-03-2018-Thanh-giuse-(14)

19-03-2018-Thanh-giuse-(15)

19-03-2018-Thanh-giuse-(16)

19-03-2018-Thanh-giuse-(17)

19-03-2018-Thanh-giuse-(18)

19-03-2018-Thanh-giuse-(19)

19-03-2018-Thanh-giuse-(20)

19-03-2018-Thanh-giuse-(21)

 

 

Tìm kiếm

Tin mới