Mừng lễ Thánh Gioan Neumann tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 14g 30 ngày 05/01/2019

Thứ Bảy, 05-01-2019 | 16:29:05

THÁNH GIOAN NEUMANN (1811-1860)

Giám Mục Thứ 4 của Giáo Phận Philadelphia_ Hoa Kỳ

Sáng lập hệ thống giáo dục Công giáo tại Hoa Kỳ

Gioan Neumann được Đức Giáo Hoàng Phaolo VI phong chân phúc ngày 13 tháng 10 năm 1963 và được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 19 tháng 6 năm 1977.

Lễ nhớ vào ngày 5 Tháng Giêng

20190105 St Neumann (2)

20190105 St Neumann (1)

20190105 St Neumann (3)

20190105 St Neumann (4)

20190105 St Neumann (5)

20190105 St Neumann (6)

20190105 St Neumann (7)

20190105 St Neumann (8)

20190105 St Neumann (9)

20190105 St Neumann (10)

20190105 St Neumann (11)

20190105 St Neumann (12)

20190105 St Neumann (13)

20190105 St Neumann (14)

20190105 St Neumann (15)

20190105 St Neumann (16)

20190105 St Neumann (17)

20190105 St Neumann (18)

20190105 St Neumann (19)

20190105 St Neumann (20)

20190105 St Neumann (21)

20190105 St Neumann (22)

20190105 St Neumann (23)

20190105 St Neumann (24)

20190105 St Neumann (25)

20190105 St Neumann (26)

20190105 St Neumann (27)

20190105 St Neumann (28)

Tìm kiếm

Tin mới