Mừng Đại Lễ Thánh Anphongsô Maria de Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Ba, 01-08-2017 | 14:44:34

Mừng Đại Lễ Thánh Anphongsô Maria de Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới