Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn

  • Bác ái
  • Chúa Nhật, 19-07-2020 | 11:05:14

Kính mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R. – đặc trách Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube