Mt 9,14-15: Khi chàng rể không còn ở với họ....

Các Kitô hữu được kêu mời sống trong chay tịnh, ít là vào một số thời điểm và hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời. Ấy là vì nơi chúng ta vẫn còn những khoảng không mà trong đó “Chàng Rể đã bị đem đi”.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube