Mt 5,4: Phúc cho những người sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an

Chúa Giêsu công bố: “Phúc cho những người sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an” (Mt 5,4).

“Những ngườu sầu khổ” là ai? Có phải mọi loại sầu khổ đều được chúc phúc? Phải hiểu như thế nào? Và “sẽ được ủi an” nghĩa là gì?

Trong video này của Chương trình Tìm hiểu Kinh Thánh của Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi đó và suy niệm về ý nghĩa đích thực của lời tuyên phúc của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, là những con người sầu khổ ưu phiền.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube