Một Thượng Hội đồng chưa từng có!

Tháng 10/2021 vừa qua, toàn thể Hội thánh đã bước vào một Thượng Hội đồng; chủ đề của Thượng Hội đồng này là “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ”.

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Thượng Hội đồng đặc biệt này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube