Mọi thành tựu sẽ là con số không, nếu… (1Cr 13,1-3)

Chúng ta được tạo nên vì đã được yêu thương và được trao cho một ơn gọi duy nhất: yêu thương. Và vì thế, nếu bạn không yêu thương, thì tất cả mọi thành tựu bạn có trong đời cũng sẽ chỉ làm thành một chuỗi con số zéro không có bất cứ con số dương nào ở phía trước.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube