Mọi người đều có vai trò trong việc chữa lành xã hội

Giáo huấn xã hội của Giáo hội khẳng định: mọi người cần có điều kiện đảm nhận trách nhiệm của mình trong quá trình hàn gắn xã hội mà họ là một thành viên.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube