Mối bận tâm chủ yếu của đạo đức chính trị Kitô giáo là gì?

Giáo hội Công giáo minh nhiên xác quyết: “Con người là nền tảng và mục tiêu của đời sống chính trị”.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube