Mình Thánh Chúa bị xúc phạm tại một nhà thờ Công giáo tại Nicaragua

Vào ngày 15 tháng 1, một số cá nhân không rõ danh tính đã xúc phạm Mình Thánh Chúa tạị nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ của Những kẻ Bị Bỏ Rơi ở Managua, thủ đô của Nicaragua (Ảnh: Giáo xứ Đức Mẹ của Những kẻ Bị Bỏ Rơi - San Rafael Sur)

Vào ngày 15 tháng 1, một số cá nhân không rõ danh tính đã xúc phạm Mình Thánh Chúa tạị nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ của Những kẻ Bị Bỏ Rơi ở Managua, thủ đô của Nicaragua (Ảnh: Giáo xứ Đức Mẹ của Những kẻ Bị Bỏ Rơi – San Rafael Sur)

Vào ngày 15 tháng 1, một số cá nhân không rõ danh tính đã xúc phạm Mình Thánh Chúa tại một nhà thờ Công giáo ở Managua, thủ đô của Nicaragua.

Giáo xứ Đức Mẹ của Những kẻ Bị Bỏ Rơi ở khu vực San Rafael del Sur đã báo cáo về hành vi xúc phạm Mình Thánh Chúa trên trang Facebook của họ vào ngày 17 tháng 1 vừa qua.

“Vào sáng sớm hôm Chúa nhật, ngày 15 tháng 1, những kẻ chẳng hề kiêng nể và chẳng hề kính sợ Thiên Chúa đã lẻn vào nhà thờ Giáo xứ, chui qua song sắt cửa sổ ở phía sau, mở tủ, lấy chìa khóa Nhà Tạm, và xúc phạm Mình Thánh Chúa, quăng bình đựng và Mình Thánh xuống sàn nhà”, Giáo xứ đưa tin.

Giáo xứ đã khuyến khích tất cả các tín hữu địa phương “cầu nguyện” và công bố việc phạt tạ hầu đền bù cho hành động mạo phạm Mình Thánh Chúa.

“Vào thứ Năm, ngày 19 tháng 1, chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ đền bồi, phạt tạ và xin ơn tha thứ vào lúc 6 giờ chiều”, Giáo xứ cho biết.

Giáo xứ cũng mời gọi các tín hữu đọc Kinh Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể sau đây:

adoration-blessed-sacrament-banner

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi tội lỗi xúc phạm đến Mình Thánh Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho tất cả những lần chúng con rước Chúa cách bất xứng.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi hành vi xúc phạm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi hành vi bất kính trong Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi hành vi báng bổ, khinh miệt và bỏ bê Nhà Tạm.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho tất cả những ai đã rời bỏ Giáo Hội.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi sự khinh miệt đối với các vật dụng phụng vụ thánh.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho tất cả những ai đã bước vào hàng ngũ những kẻ thù đối nghịch của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi tội lỗi của chủ nghĩa vô thần.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi xúc phạm đến Thánh Danh Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho tất cả những thái độ lạnh lùng và dửng dưng trước Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi hành động thiếu tôn kính và phỉ báng chống lại Đức Thánh Cha.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi hành động khinh miệt đối với các Giám mục và Linh mục.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho mọi hành vi coi thường sự thánh thiêng của gia đình.

Lạy Chúa, xin tha thứ mọi hành vi coi thường sự sống con người.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng phó thác nơi Người!

Amen!

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube