Miền Truyền Giáo DCCT Măng Yang, Gp Kontum có 370 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

Chúa Nhật, 08-10-2017 | 23:39:24

Sáng nay Chúa Nhật ngày 08/10/2017 Đức Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giáo Phận Kontum về Giáo xứ Châu Khê, vùng truyền giáo DCCT Măng Yang ban Bí Tích Thêm Sức cho 370 em, trong dó có 300 em người Dân Tộc Bana và 70 em Người Kinh.

20171008 Them Suc Mang Yang (1) 20171008 Them Suc Mang Yang (2) 20171008 Them Suc Mang Yang (3) 20171008 Them Suc Mang Yang (4) 20171008 Them Suc Mang Yang (5) 20171008 Them Suc Mang Yang (6) 20171008 Them Suc Mang Yang (7) 20171008 Them Suc Mang Yang (8) 20171008 Them Suc Mang Yang (9) 20171008 Them Suc Mang Yang (10) 20171008 Them Suc Mang Yang (11) 20171008 Them Suc Mang Yang (12) 20171008 Them Suc Mang Yang (13) 20171008 Them Suc Mang Yang (14) 20171008 Them Suc Mang Yang (15) 20171008 Them Suc Mang Yang (16) 20171008 Them Suc Mang Yang (17) 20171008 Them Suc Mang Yang (18) 20171008 Them Suc Mang Yang (19) 20171008 Them Suc Mang Yang (20) 20171008 Them Suc Mang Yang (21) 20171008 Them Suc Mang Yang (22) 20171008 Them Suc Mang Yang (23) 20171008 Them Suc Mang Yang (24) 20171008 Them Suc Mang Yang (25) 20171008 Them Suc Mang Yang (26) 20171008 Them Suc Mang Yang (27) 20171008 Them Suc Mang Yang (28) 20171008 Them Suc Mang Yang (29) 20171008 Them Suc Mang Yang (30) 20171008 Them Suc Mang Yang (31) 20171008 Them Suc Mang Yang (32) 20171008 Them Suc Mang Yang (33) 20171008 Them Suc Mang Yang (34) 20171008 Them Suc Mang Yang (35) 20171008 Them Suc Mang Yang (36) 20171008 Them Suc Mang Yang (37) 20171008 Them Suc Mang Yang (38) 20171008 Them Suc Mang Yang (39) 20171008 Them Suc Mang Yang (40) 20171008 Them Suc Mang Yang (41) 20171008 Them Suc Mang Yang (42) 20171008 Them Suc Mang Yang (43) 20171008 Them Suc Mang Yang (44) 20171008 Them Suc Mang Yang (45) 20171008 Them Suc Mang Yang (46) 20171008 Them Suc Mang Yang (47) 20171008 Them Suc Mang Yang (48) 20171008 Them Suc Mang Yang (49) 20171008 Them Suc Mang Yang (50) 20171008 Them Suc Mang Yang (51) 20171008 Them Suc Mang Yang (52) 20171008 Them Suc Mang Yang (53) 20171008 Them Suc Mang Yang (54)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới