Mẹ Têrêsa Calcutta – người gặp Chúa nơi người nghèo và đau khổ

Thứ Ba, 04-09-2018 | 23:09:14