Mẹ Giáo Hội

Hiến chế tín lý về Giáo Hội – Lumen Gentium , đã dành riêng chương 8 để nói về Đức Maria, trong mầu nhiệm Đức Kitô và Giáo Hội. Đức Maria Mẹ Giáo Hội Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta về đề tài: Đức Maria Mẹ Giáo Hội.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube