Mc 6,8-11: Những lời căn dặn của Đức Giêsu khi sai Nhóm Mười Hai lên đường

Mc 6,8-11, thuật lại những lời Chúa Giêsu căn dặn Nhóm Mười Hai khi Ngài sai họ lên đường.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu những nội dung và ý nghĩa của lời căn dặn này, với phần chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube