Mc 6,7: Có thật Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng?

Mc 6,7 là một câu Kinh Thánh thường bị hiểu và giải thích sai. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của sự kiện sai đi này trong ngữ cảnh của sách Tin mừng Marco chương 6, qua phần chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube