"Thưa Ngài, chúng tôi tin" (suy niệm Lời Chúa 2/12/2016: Mt 9,27-31)

Chúng ta chưa nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Chúng ta giống như người mù trước mầu nhiệm về Thiên Chúa. Màu nhiệm Thiên Chúa trước mắt con người như bị che khuất. Vì thế cần có đức tin để nhận biết Người.

jesus-heals-man-born-blindHai người mù đi theo Đức Giêsu “kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (c.27). Họ đã gọi Đức Giêsu với tước vị Đấng Mêsia muôn dân trong đợi, Đấng đến giải thoát con người. Họ xin Đấng Cứu thế thương xót mình và họ đi theo Đức Giêsu về đến nhà. Như thế, dù không nhìn thấy bằng thể lý, nhưng lòng tin soi dẫn họ bước theo Ngài, họ đi theo như người môn đệ đích thực. Và con đường họ bước theo Ngài về nhà là con đường thanh luyện lòng tin.

Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần (c.28). Nhờ đức tin họ đến gần được với Đức Giêsu. Ngôi nhà ở đây là một biểu tượng, đó là ngôi nhà cộng đoàn, ngôi nhà Giáo hội, ngôi nhà Nước trời. Đức Giêsu đưa họ vào cộng đoàn ấy của Người. Chính ở trong đó, họ sẽ được giải thoát. Họ có một nơi chốn, một ngôi nhà do Thiên Chúa dựng cho họ.
Trước khi họ được cứu chữa về thể lý, thì nhờ lòng tin, họ đã được giải thoát khỏi tối tăm của tâm hồn, để đến gần Đấng Cứu thế, đến gần cộng đoàn Nước trời của Người. Chính trong cộng đoàn này, Đức Giêsu một lần nữa mời gọi họ tuyên xưng lại niềm tin vào Ngài. “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (c.28). Ngài muốn họ tuyên xưng đức tin trong tư cách một cộng đoàn một cách công khai và chính thức, cùng với cộng đoàn niềm tin của Người. Ở trong cộng đoàn này, những người tin sẽ tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Chúa, Đấng đến giải thoát dân của Ngài.

Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin” (c.28). Họ đã tin với Đức Giêsu, và tin Ngài đến với sứ mạng giải thoát, đưa họ vào thực tại của Người. Đức Giêsu không cứu chữa họ khi Ngài đang ở bên ngoài, bởi một lý do nữa, ấy là thực tại mà hai người mù này sẽ đụng chạm đến vượt trên cả điều họ tuyên xưng. Không phải ai cũng hiểu thấu được. Như thế, Đức Giêsu muốn lòng tin của họ phải được nuôi dưỡng hơn nữa trong cộng đoàn đức tin của Ngài. Cộng đoàn mà vì họ Ngài đã đến, đã chịu nộp mình, đã phục sinh. Cộng đoàn này Ngài đặt để giữa thế gian, để tất cả những ai muốn đi tìm ánh sáng, tìm Chúa có thể đến gặp được Ngài trong đó.

An Tự Tâm

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube