Thi hành ý muốn của Chúa (suy niệm Lời Chúa - 1/12/2016: Mt 7,21.24-27)

Tiêu chí đầu tiên để được nhận vào Nước trời đó là “chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

20163011-suyniem-mt-721-24-27-1Đức Giêsu khai mở một thời đại mới. Những lời trên được Đức Giêsu công bố trong phần kết của bài giảng trên núi (Mt 5,1-7,23). Trên núi, Đức Giêsu như Môisê mới, giáo huấn về đời sống hoàn thiện, đời sống chân chính của người công dân Nước Trời, của những người muốn theo Ngài. Trên núi, Ngài công bố hiến chương Nước Trời, công bố điều răn, lề luật và huấn lệnh mới trong tư thế là Đức Chúa đang phán dạy dân của mình. Như thế, Đức Giêsu khai mở một thời đại mới, thời đại Nước Trời có mặt ở trần gian nơi chính bản thân mình.

Đức Giêsu đưa ra nguyên tắc để đo lường sự hoàn thiện của người môn đệ, đó là họ phải sống đúng ý muốn của Thiên Chúa. Sự hoàn thiện ở đây đó là người môn đệ thuộc về Nước Trời bằng cách thi hành ý muốn của Chúa Cha, lắng nghe và thực hành lời của Chúa Giêsu. Những người đã nghe bài giảng trên núi, bây giờ họ bước xuống, với những lời đã đón nhận, họ phải sống lời ấy.
Không phải cứ thưa “Lạy Chúa! lạy Chúa!” thì cũng đồng nghĩa là người đó thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng bất cứ ai, thưa “Lạy Chúa! lạy Chúa!” và thi hành ý muốn của Chúa Cha thì Chúa Giêsu nói rằng họ sẽ được vào Nước Trời. Bởi vì ngay khi họ thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì điều đó đồng nghĩa với việc họ quy thuận Thiên Chúa, vâng lời Ngài.

Khi yêu cầu người môn đệ “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, Đức Giêsu đòi hỏi phải sống, phải làm, phải thực hiện trong đời sống, chứ không chỉ hiểu, chỉ biết, chỉ nói suông ngoài môi miệng. Người tuyên xưng Thiên Chúa trên môi trên miệng, hình thức, giả tạo, cho dù họ có cố chứng tỏ điều ấy, cho mọi người biết cách sống của họ như thế, thì điều này không có nghĩa họ được vào Nước trời. Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người. Chúa Giêsu dạy người môn đệ của mình một khi tuyên xưng Thiên Chúa thì cũng phải sống những gì Thiên Chúa muốn. Làm theo ý muốn của Chúa Cha, Nước trời thuộc về những người này. Vậy câu hỏi làm theo ý muốn của Chúa Cha ở đây là gì?

Làm theo ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời đó chính là lắng nghe và thực thi lời giảng dạy của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Những lời mà Đức Giêsu vừa công bố trên núi như Môisê mới.
Nhằm diễn tả giá trị của việc thực thi Lời Chúa để được vào Nước Trời, và để được gọi là hoàn thiện, thì Đức Giêsu đã ví với việc xây nhà. Những người nghe lời Chúa giảng mà đem ra thực hành, thì xứng đáng là người khôn ngoan, biết lo cho đời sống hạnh phúc của mình. Họ biết đặt nền móng vững chắc mà xây dựng ngôi nhà của mình, dù mưa to gió lớn thì cũng không làm đổ được tòa nhà thiêng liêng ấy. Vì họ biết xây trên sự thực hành giáo huấn của Chúa. Nếu chỉ nghe mà không tuân giữ, thì người đó là kẻ dại dột, như kẻ xây dựng nhà cửa trên bãi cát, khi có mưa to gió lớn, tức là khi gặp thử thách thì tòa nhà thiêng liêng của họ sẽ sụp đổ.

Tóm lại, ý muốn của Thiên Chúa đó là người ta lắng nghe và sống theo Đức Giê-su, con Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa phán dậy dân của mình. Đó là nền tảng vững chắc cho cuộc đời con người. Mùa vọng khát khao Chúa, Đấng đang phán dậy ta, chỉ cho ta con đường chắc chắn xây dựng cuộc đời. Cho nên cũng là mùa tỉnh thức, tỉnh thức trong Lời của Chúa, tỉnh thức sống Lời của Chúa. Chúng ta gặp được Chúa trong Lời Ngài công bố qua phụng vụ của Giáo hội, chúng ta được kết hợp với Chúa trong việc sống những lời ấy hằng ngày. Chính khi làm như thế, Nước trời sẽ thuộc về chúng ta.

An Tự Tâm

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube