Ngày của Con Người

Tính cách bất ngờ của ngày Cánh chung, ngày Con Người được mặc khải mời gọi sự sẵn sàng đón nhận ngày Thiên Chúa hoàn tất công trình cứu độ nhân loại.

soros_access_to_justice_flippedTin Mừng Lc 17 trình bày hành trình lên Giêrusalem như là hướng cùng đích của Đức Giêsu trong tư thế là Đấng Cứu Thế. Suốt hành trình ấy, Đấng Cứu Thế thi thố lòng thương xót cứu rỗi nơi những con người tàn tật, đui mù, què quặt, câm điếc, phong hủi… Người giải thoát họ và hoàn tất công trình cứu độ bằng cách đưa họ vào Triều Đại Thiên Chúa. Sau khi nói về ngày khai mạc và kết thúc thực tại Nước Trời ở trần gian trong Lc 17, 20-25, Đức Giêsu nói về ngày Người sẽ trở lại thế gian, trong ngày Cánh chung trong đoạn Lc 17, 26-37 này.

Đức Giêsu nói về tính bất ngờ của ngày Cánh chung qua hai sự kiện xảy ra trong Cựu ước. “Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (c.26). “Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót” (c.28). Tính bất ngờ ở đây không muốn nói đến việc con người không biết một chút nào về ngày đó. Bởi vì ngày ấy đã được báo trước qua các dấu chỉ, qua các sự kiện và cách đặc biệt được Thiên Chúa nói trước nơi các ngôn sứ.

Ngày Quang lâm, hay ngày Cánh chung của Đấng Cứu Thế được chính Người nói đến. Cuộc sống vẫn diễn ra với tất cả sự bình thường của chúng.“Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất” (cc.27-29). Nhưng khi sự việc xảy ra, ngày Quang lâm xảy đến, thì không có cách nào đối phó cho những ai không chuẩn bị. Loan báo ngày Quang lâm với hai hình ảnh như thế, Đức Giê-su cảnh tỉnh các môn đệ của mình và mọi người.

Tính bất ngờ đòi con người ta phải luôn sống giữa những điều bình thường với một tinh thần, một lối sống sẵn sàng đón nhận ngày ấy đến bất cứ lúc nào. Một cách đã quá rõ ràng khi Đức Giêsu tuyên bố rằng “sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải” (c.30). Tất nhiên, thái độ sẵn sàng này đòi hỏi một sự từ bỏ, không bám chấp mọi sự thế gian. Tuy nhiên, trên hết, thái độ sẵn sàng căn bản nằm ở khía cạnh người ta đón nhận chính Con Người. Bởi vì ngày Cánh chung bày tỏ sự hoàn tất công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Sự hoàn tất này chính là việc Con Người, Đức Giêsu Kitô, được mặc khải trọn vẹn. Chính đó cũng là cùng đích của mọi thụ tạo.

An Tự Tâm

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube