Lựa chọn ưu tiên vì người nghèo

Đây không phải là một lựa chọn chính trị; cũng không phải là lựa chọn ý thức hệ, hay lựa chọn đảng phái. Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo nằm ở trung tâm của Tin Mừng. Người đầu tiên đã thực hiện lựa chọn này chính là Chúa Giêsu.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube