Lời chúc Xuân Tân Sửu của Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Linh mục Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích C.Ss.R. thay mặt Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúc Xuân Tân Sửu quý vị ân nhân, thân nhân, cộng tác viên và tất cả mọi người đang chia sẻ tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube