Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A - 28/10/2020

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A (Lc 6, 12-19) – Lm. Phanxico Assisi Nguyễn Đức Hoàn, C.Ss.R. 28/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube