Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A - 14/10/2020

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A (Lc 11, 42-46) – Lm Giuse Ngô Văn Kha, C.Ss.R. 14/10/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube