Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A - 23/09/2020

Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A (Lc 9, 1-6) – Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R. 23/09/2020

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube